Pitanja

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15.) koji je stupio na snagu 25.  srpnja 2015. godine, propisana je obveza sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Obveznici sastavljanja izvješća jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika

Vlada RH je na jučerašnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15), koja stupa na snagu s 1.1.2016. Novosti navodimo po točkama, kako slijedi: Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i njihovu reviziju, te na financijske podatke za statističke

Odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke snižene su kamatne stope HNB-a, i to kamatna stopa na lombardne kredite sa 5 na 2,5 posto godišnje, a eskontna stopa sa 7 na 3 posto godišnje (primjena od 31.10.2015., NN 115/15). Mijenja se i kamatna stopa na kratkoročni kredit