HNB snizio kamatne stope

HNB snizio kamatne stope

Odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke snižene su kamatne stope HNB-a, i to kamatna stopa na lombardne kredite sa 5 na 2,5 posto godišnje, a eskontna stopa sa 7 na 3 posto godišnje (primjena od 31.10.2015., NN 115/15). Mijenja se i kamatna stopa na kratkoročni kredit za likvidnost – smanjuje se s 5,5 na 3,5 posto za korištenje kredita do tri mjeseca, odnosno sa 6 na 4 posto za korištenje kredita dulje od tri mjeseca, kao i stopa za izračun naknada za nedovoljno izdvojeni i neodržavani iznos obvezne pričuve – smanjuje se s 12 na 8 posto. Ovime HNB, u okviru politike osiguravanja zadovoljavajuće likvidnosti u bankovnom sustavu i održavanja stabilnosti tečaja, želi ograničiti pritiske na porast kamatnih stopa na novčanom tržištu i slabljenje tečaja kune koji se očekuju zbog povećane potražnje za kunskom likvidnošću izazvane provedbom konverzije kredita u švicarskom franku prema nedavno donesenom Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju. U istom kontekstu smanjena je i eskontna stopa koja nema značajniji izravni utjecaj na domaća novčana kretanja, a više se ne koristi ni za izračun zakonske zatezne kamatne stope, već odslikava ukupno smanjivanje tržišnih kamatnih stopa.