Prikazivanje neoporezivih primitka u JOPPD-u

Prikazivanje neoporezivih primitka u JOPPD-u

Vezano za prikazivanje neoporezivih primitaka (prijevoz s posla na posao, dnevnice, terenski, božićnica i ostale neoporezive isplate) u JOPPD-u učestalo nastaju pogreške kod popunjavanja. Pravila za neoporezive primitke koja su na snazi od 1. siječnja 2014. su slijedeća:

  • JOPPD se podnosi od dana isplate  do 15. u mjesecu za prethodni mjesec,
  • u razdoblje obračuna (polje 10.1. i 10.2.)  upisuje se uvijek  1.MM.GGGG do 28./29./30./31.MM.GGGG mjeseca kada je neoporezivi primitka ISPLAĆEN. Razdoblje kada je neoporezivi primitak obračunan ili na koje se razdoblje odnosi nije bitan za prikazivanje u JOPPD-u, tj. razdoblje obračuna se ne upisuje.
  • u oznaku izvješća JOPPD upisuje se oznaka izvješća u obliku GG001 do GG365(366), a sastoji se od kombinacije oznake zadnje dvije znamenke godine i rednog broja dana u godini na dan koji je podnesen Obrazac JOPPD.

Međutim,  od 24. prosinca 2015. došlo je do promjena vezanih za oznaku izvješća za sve neoporezive isplate koje su isplaćene u prosincu, a JOPPD se podnosi u siječnju. Ako su neoporezivi primitci isplaćeni u prosincu prethodne godine, a dostavljaju se do 15. siječnja tekuće godine, dan koji se upisuje treba biti 31. prosinca tekuće godine, a oznaka izvješća  treba biti GG365 ili GG366 (čl. 76. st.7. Pravilnika o porezu na dohodak)

Znači, obavljene neoporezive isplate koje su isplaćene u prosincu, a prikazuju se u siječnju 2016., bez obzira na datum podnošenja JOPPD-a, oznaka izvješća treba biti 15365.