Računovodstvo

Uspješnom računovodstvu potrebno je znanje i preciznost, ali i kreativnost i spretnost.

Uspješnom računovodstvu potrebno je znanje i preciznost, ali i kreativnost te spretnost

Znate li da istraživanja pokazuju kako su troškovi (softvera, hardvera, najma, namještaja, stručnih časopisa, edukacija, savjetovanja, osiguranja…), nekoliko puta viši od usluga vanjskog računovodstva? Još uvijek niste sigurni isplati li vam se surađivati s nama?

Osim velike prednosti smanjenja troškova uz nas možete biti sigurni da će segment računovodstva biti odrađen sukladno svim zakonima i propisima jer naše osoblje redovito polazi računovodstvene seminare, prati stručne časopise o računovodstvu i u kontaktu je sa nadležnim tijelima. Uspješno poslujemo od 1996. godine, konstantno ulažemo u edukaciju zaposlenika, koristimo modernu tehnologiju u našem poslovanju i stojimo iza svog rada. Preko 170 klijenata različitih veličina, pravnih oblika i djelatnosti je priznanje naše kvalitete i stručnosti.

Zahvaljujući brojnosti kvalificiranog osoblja događaji kao što su bolovanja, godišnji odmori ili odlasci zaposlenika minimalno utječu na kvalitetu usluge. Isto tako, kontakti predstavnika poduzetnika s državnim organima kao što su trgovački sud, uredi za gospodarstvo, porezna uprava, ministarstvo financija, razne inspekcije i slično, smanjen je na minimum.

Infokorpove usluge računovodstva u skladu sa zakonima i propisima, temeljene su na domaćim i internacionalnim računovodstvenim standardima (HSFI i MSFI).

Nadamo se da ste u nama prepoznali partnera kojem ćete povjeriti računovodstvo, kao vrlo bitan segment vašeg poslovanja.

Ključne računovodstvene aktivnosti:

vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava

 • dnevnik
 • glavna knjiga
 • blagajnički dnevnik
 • knjiga ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
 • analitičko knjigovodstvo opreme (materijalne i nematerijalne imovine)
 • saldakonti kupaca (IOS)

sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

 • godišnja bilanca
 • godišnji račun dobiti i gubitka (RDG)
 • godišnji statistički izvještaj (GFI-pod)
 • izrada mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih računovodstvenih konsolidiranih

izrada izvještaja o novčanim tijekovima, likvidnosti, stanju zaliha, nenaplaćenim potraživanjima, profitabilnosti, zaduženosti i sl.,

 • primopredaja dokumentacije na lokaciji korisnika
 • direktna komunikacija sa Vašim osobnim računovođom.

  U sustavu PDV-a
  DaNe

  50

  INFOKORP TIM

  300

  ZADOVOLJNIH KLIJENATA

  1996

  POČETAK INFOKORPA