Stopa za obračun članarine turističkim zajednicama umanjena od siječnja 2016. godine

Stopa za obračun članarine turističkim zajednicama umanjena od siječnja 2016. godine

U Narodnim novinama broj 110/2015  objavljene izmjene i dopune Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, čime se provodi Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta.

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama propisan je način razvrstavanja pravnih i fizičkih osoba u skupine prema djelatnostima, o kojima ovisi primjena stope za obračun članarine. Članarina se plaća po razredu turističkog mjesta i stopi određenoj prema skupini djelatnosti (poduzetnici su podijeljeni u tri skupine djelatnosti, a oni koji se bave trgovinom u četiri skupine djelatnosti).

Sukladno navedenim izmjenama, od 1. siječnja 2016. godine, stope po kojima se obračunava članarina turističkim zajednicama se umanjuju za 15%.