Visina minimalne plaće od 01.01.2016

Visina minimalne plaće od 01.01.2016

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.120,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-03/118

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 30. prosinca 2015.