Nove osnovice za plaćanje obaveznih doprinosa za 2016 godinu

Nove osnovice za plaćanje obaveznih doprinosa za 2016 godinu

U Narodnim novinama NN 125/15 izašle su nove osnovice za 2016 godinu:

Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2016 godinu iznosi 2.812,95 kuna. Primjena na obračunu plaće za siječanj 2016 godine.

Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2016 godinu  iznosi 48.222,00 kuna. Primjena na obračunu plaće za siječanj 2016 godine.

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2016 godinu  iznosi 578.664,00 kuna. Primjena na obračunu plaće za siječanj 2016 godine.