Prijava dospjelih potraživanja – OPZ-STAT-1

Prijava dospjelih potraživanja – OPZ-STAT-1

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15.) koji je stupio na snagu 25.  srpnja 2015. godine, propisana je obveza sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Obveznici sastavljanja izvješća jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga. Izvješće se dostavlja elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 koji je sastavni dio Pravilnika.

Prvo statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini sastavit će se za stanje potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, a koja ne budu naplaćena do 31. siječnja 2016. godine. Ovo izvješće porezni su obveznici dužni dostaviti Poreznoj upravi na Obrascu OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016. godini.

 U 2016. godini obveznici PDV-a statistička izvješća dostavljat će Poreznoj upravi elektroničkim putem u sljedećim rokovima:

  1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
  2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
  3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
  4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine