December 2015

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15.) koji je stupio na snagu 25.  srpnja 2015. godine, propisana je obveza sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Obveznici sastavljanja izvješća jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika

Vlada RH je na jučerašnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15), koja stupa na snagu s 1.1.2016. Novosti navodimo po točkama, kako slijedi: Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i njihovu reviziju, te na financijske podatke za statističke

Here you can find all the information relevant for foregn taxpayers who conduct exclusively occasional international road transport of passengers in the Republic of Croatia. Below are instructions on how to register, necessary documents, submission of VAT returns, etc. „INSTRUCTIONS“  Uputa stranim poreznim