Obračun plaća

Sigurnost, smanjenje troškova, tajnost, stručnost i stalna dostupnost osnovni su parametri vezani za proces obračuna plaća

Obračun plaća i poreza na dohodak dio je zakonodavstva koji se najčešće mijenja.

Nije dovoljno pratiti rad Sabora već je potrebno pratiti i rad lokalnih skupština, mišljenja i tumačenja raznih ministarstava te sudsku praksu.

Najuspješnije tvrtke 21. stoljeća dostigle su svoje vrhunce upravo fokusiranjem na pojedinačna tržišta ili čak dijelove tržišta sklapajući pritom savezništva s isto tako uspješnim tvrtkama iz drugih područja.

Osnovne prednosti Infokorpove usluge obračuna plaća su:

 1. POVEĆANJE SIGURNOSTI jer se rizici vezani uz zakonski zahtjevan i promjenljiv proces obračuna dohodaka u značajnoj mjeri prebacuju na pružatelja usluge.
 2. SMANJENJE TROŠKOVA rada, troškova edukacija, pretplata na stručne časopise, smanjenja IT troškova i sl.
 3. TAJNOST podataka u procesu obračuna plaća je jedan od osnovnih zahtjeva učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima svakog naprednog poduzeća.
 4. STRUČNOST proizašla iz kontinuiranog praćenja učestalih promjena zakonodavstva, lokalnih propisa kao i sudske prakse te konstantne edukacije djelatnika.
 5. TOČNOST obračuna plaća i svih potrebnih evidencija temeljenih kako na kompetentnosti djelatnika tako i na bogatom iskustvu stečenom na najrazličitijim slučajevima od obrtnika dobitaša, preko detaširanih radnika i radnika u stranim predstavništvima do radnika na određeno vrijeme u neprofitnim organizacijama.
 6. STALNA DOSTUPNOST usluge obračuna plaća zbog čega nećete ovisiti o korištenju godišnjih odmora, bolovanja i drugim izostancima svojih zaposlenika.

Ključne aktivnosti:

 • obračun plaća s plaćama u naravi, bolovanjima na teret firme ili fonda,
 • obračun prekovremenih sati rada, rada nedjeljom, noćnim radom ili radom za blagdane, obveznim doprinosima, porezima i prirezima na i iz plaće
 • obračun obustava na plaće, stimulacija, tuzemnih i inozemnih dnevnica temeljem putnih naloga
 • obračun plaća za izaslane radnike
 • obračun mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih bonusa
 • izrada virmana i priprema medija za obračun plaća
 • izrada obrazaca za porodiljne dopuste,
 • izrada zahtjeva HZZO-u za refundaciju bolovanja,
 • izrada sve popratne dokumentacije vezane za obračun plaća (JOPPD, IP),
 • predaja dokumentacije o obračunima plaća odgovarajućim institucijama ili putem interneta
 • izrada temeljnice plaća/bonusa u Excel formatu u unaprijed zadanoj formi,
 • primopredaja dokumentacije na lokaciji korisnika.
 • Izrada RAD1-G izvješća
 • Obračun poreza i prireza na godišnjem nivou
 • Pripremanje neoporezivih isplata (božićnice, uskrsnice, regresi i otpremnine)
 • Izrada obračuna autorskih ugovora ili ugovora o djelu
 • Izrada IDD-1 obrasca i potvrde o isplaćenom primitku
 • Obrada putnih naloga
 • Itd.

  U sustavu PDV-a
  DaNe

  50

  INFOKORP TIM

  300

  ZADOVOLJNIH KLIJENATA

  1996

  POČETAK INFOKORPA