Pitanja

Narodne novine broj: 157/2014 31.12.2014. su izdale Odluku o financiranju HGK. Odluka stupa na snagu s 01.01.2015. Prema novoj odluci postoje 4 grupe članica umjesto dosadašnjih 3. Prve 3 grupe su definirane s 3 kriterija, a član komore pripada onoj grupi u kojoj ima minimalno 2

Od 1. siječnja 2015. godine svim subjektima malog gospodarstva s ukupnim godišnjim primicima do 3 milijuna kuna omogućit će se plaćanje PDV-a po naplaćenom, umjesto po ispostavljenom računu. To će utjecati na preko 150 tisuća obrtnika i malih poduzetnika, obveznika PDV-a kojima će se olakšati

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo kako će od 1. rujna 2014. započeti zaprimanje prijava na natječaj “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”. Ukupan iznos sredstava za financiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika je povećan za preko 10 milijuna kuna i to sa 24.061.600,00 kn na 34.679.375,00 kn. U MINPO-u napominju

Prvi puta u Hrvatskoj donesen je Zakon o faktoringu (Nar. nov. br. 94/14) kojim se uređuje pružanje usluga u naplati potraživanja (tražbina). Zakonom je uređeno tko može biti pružatelj usluga faktoringa – društvo osnovano kao d.o.o. ili d.d. s temeljnim kapitalom najmanje od 1. mil. kuna. Poslovi