Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza

Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza

Trgovačka društva koja su u prijavi poreza na dobitak (PD obrascu) za 2013. iskazala reinvestiranje dobitka (u red. br. 28 – Reinvestirana dobit) obvezni su do kraja mjeseca listopada Poreznoj upravi podnijeti dokaz da su u sudskom registru upisali povećanje upisane glavnice (temeljnog kapitala) iz dobitka 2013. (odnosno iz sredstava društva kako to uređuje ZTD).
U svezi s tim treba imati u vidu činjenicu da za te potrebe financijska izvješća trebaju biti revidirana od strane ovlaštenog revizora bez stavljanja primjedbi.
U skladu s čl. 330. st. 1. ZTD-a za dionička društva, odnosno čl.  460. st. 2. ZTZD-a za društva s ograničenom odgovornošću, ta izvješća ne mogu biti starija od osam mjeseci prije prijave odluke.
To, praktički, znači da trgovačka društva trebaju predati prijavu za upis povećanja temeljnog po osnovi reinvestiranja kapitala do 31. kolovoza, a mjerodavnoj Poreznoj upravi do kraja mjeseca listopada dostaviti potvrdu (rješenje) o provedenom upisu u sudskom registru.
Ako se do toga roka ne preda potvrda o upisu povećanja temeljnog kapitala po osnovi reinvestiranja, trgovačko društvo trebalo bi podnijeti ispravak prijave porez na dobitak za 2013.