Zakon o faktoringu

Zakon o faktoringu

Prvi puta u Hrvatskoj donesen je Zakon o faktoringu (Nar. nov. br. 94/14) kojim se uređuje pružanje usluga u naplati potraživanja (tražbina).

Zakonom je uređeno tko može biti pružatelj usluga faktoringa – društvo osnovano kao d.o.o. ili d.d. s temeljnim kapitalom najmanje od 1. mil. kuna.

Poslovi faktoringa mogu biti tuzemni ili inozemni, s pravom na regres ili bezregresni, a može biti i tzv. obrnuti faktoring u kojem faktoring društvo ugovara plaćanje dugova svom naručitelju posla, a ovaj ima pravo otkupiti predmet faktoringa – njegove tražbine, itd. U poslove faktoringa ulazi i otkup mjenica prije njezinih dospijeća.

Postavlja se pitanje mogu li trgovačka društva u međusobnim poslovnim odnosima primjenjivati obračunsko plaćanje koje proizađe iz ugovora o ustupu tražbina sukladno Zakonu o obveznim odnosima? Novi Zakon o faktoringu ne sprečava takve poslove jer to nije djelatnost kojom pojedini subjekt naplaćuje svoje tražbine, nego financijsko-pravna mogućnost. No, oni kojima je to stalna i glavna djelatnost, moraju svoje poslovanje uskladiti sa Zakonom o faktoringu u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (07.08.2015.)

Izvor: RRiF