Plaćanje pdv-a po naplati

Plaćanje pdv-a po naplati

Od 1. siječnja 2015. godine svim subjektima malog gospodarstva s ukupnim godišnjim primicima do 3 milijuna kuna omogućit će se plaćanje PDV-a po naplaćenom, umjesto po ispostavljenom računu. To će utjecati na preko 150 tisuća obrtnika i malih poduzetnika, obveznika PDV-a kojima će se olakšati poslovanje i omogućiti bolja likvidnost, a time i redovito plaćanje radnika, podmirivanje obveza prema dobavljačima i plaćanje PDV-a iz vlastitih sredstava, umjesto kreditima. “Izmjena ovog Zakona sigurno će omogućiti da desetak tisuća tvrtki nema problema s likvidnosti, da se ne zatvaraju, već da im bude olakšano poslovanje. Budući da je ovakva praksa prisutna i u drugim zemljama EU sigurno je da će utjecati na konkurentnost našeg poduzetništva”, komentirao je ove promjene ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras koji je ujedno i inicijator ove promjene. Iako se time očekuje odgođeni prihod od naplate PDV-a, Maras kaže da to ne bi trebalo značiti probleme za Državni proračun. Prema simulacijama “odgođeni prihod” od PDV-a u razdoblju od tri godine kretao bi se od 529 milijuna kuna do 1,1 milijarde kuna, a iznos odgođenog prihoda ovisit će o vrijednosti prosječnog vremena naplate potraživanja i plaćanja obveza dobavljačima, traženju povrata poreza i procjeni isplativosti ulaska u gotovinski sustav.

Više: MINPO