Natječaj „OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT“ – otvoren do 1.10 2014

Natječaj „OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT“ – otvoren do 1.10 2014

U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“, Prioritetne osi 1: Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage, 29. srpnja 2014. otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ u ukupnoj vrijednosti od 18.023.000,00 kn.

Fond: Europski socijalni fond (85%), Državni proračun RH (15%)

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Cilj  natječaja: Podići razinu kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Provedba planiranih aktivnosti promovirati će obrazovanje za poduzetništvo kao važnog čimbenika gospodarskog rasta te će doprinijeti podizanju svijesti o potrebi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, ali i promociji važnosti poduzetništva u cjelini.

Prijavitelji: subjekti malog gospodarstva, obrazovne institucije i ustanove, asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, poduzetničke potporne institucije.

Iznos bespovratnih sredstava: 30.000 –300.000 kn.

Financiranje: max. 95%, vlastito sufinanciranje 5% (jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave do 100%)

Trajanje projekata: do 12 mj.

Vrste projekata:

Grupa 1. Edukacija poduzetnika i obrtnika – prihvatljive aktivnosti: (za mala i srednja trgovačka društva i obrte)

–          Osposobljavanja za posebne stručne/poduzetničke vještine potrebne malim i srednjim poduzećima, zaposlenicima u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, obrtnicima i zaposlenicima u obrtima

–          Edukacija poduzetnika, obrtnika i njihovih zaposlenika (stručne osposobljenosti, majstorska zvanja, prekvalifikacije, stručna usavršavanja, seminari i tečajevi koje provode ustanove za obrazovanje odraslih kojima se stječu poduzetničke i stručne kompetencije)

–          Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta,

–          Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću.

Grupa 2. Promocija poduzetništva i obrta – prihvatljive aktivnosti: (ostali- udruge, jedinice lokalne uprave, institucije itd.)

–          Aktivnosti povezane s  promidžbom obrtničkih zanimanja,

–          Aktivnosti povezane s promocijom i poticanjem stvaranja poduzetničke kulture (sufinanciranje natjecanja, smotri, sajmova, učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća, sufinanciranje studenskih poduzetničkih inkubatora),

–          Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta,

–          Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću.

Rok za predaju prijava: 1.10.2014.

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje
Izjava prijavitelja i partnera
Izjava o de minimis potporama
Opći uvjeti
Posebni uvjeti
Sporazum o partnerstvu
Dodatak 2. Sporazumu o partnerstvu
Financijski identifikacijski obrazac
Obrazac za pravne osobe
Kratki sažetak poziva
Postupci javne nabave
Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta
Prijavni obrazac A. dio