Odluka o financiranju HGK

Odluka o financiranju HGK

Narodne novine broj: 157/2014 31.12.2014. su izdale Odluku o financiranju HGK. Odluka stupa na snagu s 01.01.2015.

Prema novoj odluci postoje 4 grupe članica umjesto dosadašnjih 3. Prve 3 grupe su definirane s 3 kriterija, a član komore pripada onoj grupi u kojoj ima minimalno 2 kriterija. Četvrta grupa se odnosi na j.d.o.o. osim ako nisu zadovoljili neke od kriterija prve, druge i treće grupe.

Niže je vidljiv članak 3. Odluke s navedenim kriterijima.

Članak 3.

Članice Komore plaćaju članarinu iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,

– ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i

– broj zaposlenih 50.

2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,

– ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i

– broj zaposlenih 250.

3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

4. Četvrtu grupu čine članice osnovane i upisane u sudski registar kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, pod uvjetom da se na njih ne može primijeniti bilo koja od odredaba prethodnih točaka 1. do 3., ili ako takvo društvo nije povećalo temeljni kapital tako da on doseže ili prelazi najniži iznos temeljnog kapitala iz članka 389. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13).

Članarina se kao i do sada uplaćuje mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620. Visina mjesečne članarine iznosi za:

1. Prvu grupu            42,00 kn

2. Drugu grupu         1.083,00 kn

3. Treću grupu          3.973,00 kn

4. Četvrtu grupu       20,00 kn.

Članice HGK kod kojih je obavljanje gospodarske djelatnosti »u mirovanju« odnosno koje su prestale obavljati gospodarsku djelatnost, a upisane su u sudski registar nadležnog trgovačkog suda mogu biti oslobođene plaćanja članarine.

Odluku možete vidjeti na ovoj stranici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_157_2983.html