Nove osnovice za doprinose

Nove osnovice za doprinose

Nove osnovice za doprinose za obračunska razdoblja 2017.

  • Najniža osnovica za obračun doprinosa je 2.940,82 kn (najčešća primjena kod stručnog zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa).
  • Maksimalna mjesečna osnovica za mirovinsko osiguranja je 46.434,00 kn.
  • Maksimalna godišnja osnovica za mirovinsko osiguranja je 557.208,00 kn.
  • Kvota 1 kod obračuna za kvotno zapošljavanje iznosi 982,80 kn (3.276,00 x 30%).
  • Minimalna plaća za 2017. iznosi bruto 3.276,00 kn.

Kod ovrha , ukoliko je neto plaća veća od 5.664,00 tada se ovršuje sve preko 2/3 tj. djelatniku se ostavlja na računu 3.776,00 kn, a sve iznad toga ide na podmirenje ovrhe (ukoliko nije drugačije rečeno u samom rješenju o ovrsi)… ako je neto plaća manja od 5.664,00 kn, tada se djelatniku ostavlja na računu 2/3 njegove neto plaće, a ostatak ide na ovrhovoditeljev račun…

Ino zdravstvo (službeni put i boravak u inozemstvu) iznosi 2.940,82 kn x 20% ovisno o broju dana u mjesecu:

  • Mjesec koji ima 28 dana …….21,00 kn
  • Mjesec koji ima 30 dana…….19,61 kn
  • Mjesec koji ima 31 dan………18,97 kn

Članovi uprave u punom radnom vremenu plaćaju doprinose na minimalno 5.030,35 kn bruto (ali nemaju obavezu isplatiti si plaću u navedenom iznosu).