Ino. zdravstvo za Švicarsku

Ino. zdravstvo za Švicarsku

Kod službenog puta, više nije potrebno obračunavati ino zdravstvo za Švicarsku (od 01.01.2017 Zakon o doprinosima II opće odredbe, čl.7 tč.10 država članica jest država članica Europske unije, država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarska).