Novi pravilnik o dohotku

Novi pravilnik o dohotku

Novi pravilnik o dohotku temeljem NN 10/17

  1. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (3. stup mio) koje je poslodavac uplaćivano radniku, više neće moći neoporezivo iznos od 6.000,00 kn godišnje uplatiti jednokratno (Čl.9.st.1.toč18 Zakona o porezu na dohodak)
  2. Prigodna nagrada (božićnica, regres i sl) u ukupnom iznosu od 2.500,00 kn godišnje – ako radnik radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje ili je u poreznom razdoblju bio zaposlen kod dva ili više poslodavaca ali ne istodobno, radnik je OBAVEZAN prije isplate prigodne nagrade poslodavcu pisano izjaviti da li je već prije ostvario prigodnu nagradu i u kojem iznosu…maksimalan iznos bez obzira na broj poslodavaca je 2.500,00 kn neoporezivo (novi Pravilnik čl.7 tč.4.)
  3. Službeno putovanje u inozemstvo tj. ino dnevnica obračunava se od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka aviona na prvi aerodrom u Hrvatsku (isto vrijedi i za brod).
  4. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom – neoporezivi prijevoz ne može se isplatiti radnicima koji cijeli mjesec nisu radili, odnosno koji su cijeli mjesec bili na bolovanju ili plaćenom ili neplaćenom dopustu.
  5. Predujam poreza po osnovi inozemnih mirovina, po novom Pravilniku, plaća se samo po rješenju Porezne uprave (prije je porezni obveznik mogao birati da li će plaćati po rješenju ili će predavati poreznu prijavu na kraju godine) te svaku promjenu visine mirovine trebaju prijaviti u Poreznu upravu ukoliko se iznos mirovine povećao ili smanjio 20% u odnosu na iznos mirovine prema kojem je rađeno rješenje.