June 2012

Dnevnica je naknada za pokriće troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeni put. Dnevnica se ne smatra plaćom (u smislu plaćanja davanja) ukoliko ne prelazi iznose propisane u čl.13.st.2. Pravilnika o porezu na dohodak. Registrirajte se i pročitajte više.

Članak 1. Ovom Uredbom propisuje se vizni sustav Republike Hrvatske i visina sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje tijekom kratkotrajnog boravka (u daljnjem tekstu: boravak do tri mjeseca) u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu. Članak