Jeste li znali – Mjesečna pristojba za HRT – odgovor

Jeste li znali – Mjesečna pristojba za HRT – odgovor

I.

Visina mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji prema članku 35. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji utvrđuje se za 2012. godinu u iznosu od 80,00 kuna.

I.a

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2012. godini, u visini od 50% oslobađaju se:

– osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja,

– osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%, korisnici doplatka za pomoć,

– osobe s invaliditetom s dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija, sc. multiplex, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80%,

– gluhe osobe (100% oštećenje sluha).

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2012. godini, oslobađaju se u cijelosti:

– 100% slijepe osobe,

– osobe s invaliditetom I. i II. grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije,

– bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/12-02/03
Urbroj: 5030104-12-1
Zagreb, 15. ožujka 2012.
Predsjednik Zoran Milanović, v. r.