Jeste li znali – Dnevnice za inozemstvo – odgovor

Jeste li znali – Dnevnice za inozemstvo – odgovor

Dnevnica je naknada za pokriće troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeni put. Dnevnica se ne smatra plaćom (u smislu plaćanja davanja) ukoliko ne prelazi iznose propisane u čl.13.st.2. Pravilnika o porezu na dohodak. Za službena putovanja u Hrvatskoj dnevnica je neoporeziva do iznosa od 170,00 kuna. Za putovanja u inozemstvo propisane su dnevnice prema državi u koju se putuje. Dnevnica se obračunava za putovanja na odredišta koja su udaljena najmanje 30 kilometara od mjesta rada ili prebivališta (ili uobičajenog boravišta) radnika. Bitno je napomenuti da visinu dnevnice određuje poslodavac internim aktima, a navedeni kriteriji odnose se isključivo na porezni status dnevnice.

O trajanju putovanja ovisi broj dnevnica koje će se obračunati. Tako se za putovanje u trajanju od 8 do 12 sati smije isplatiti pola dnevnice, a preko 12 sati, cijela dnevnica. Kod višednevnih putovanja broj dnevnica se utvrđuje prema ukupnom broju sati provedenih na putu. Tako će npr.za putovanje u trajanju od 63 sata biti isplaćene 3 cijele dnevnice (2 x 24 sata + 15 sati). Ukoliko se putuje u inozemstvo, vrijeme putovanja kroz Hrvatsku računa se kao razlika između ukupnog trajanja putovanja i vremena provedenog u inozemstvu. Npr. ukoliko službeno putovanje u Austriju traje ukupno 35 sati, od čega na vrijeme provedeno van Hrvatske otpada 26 sati, proizlazi da je put kroz Hrvatsku trajao ukupno 9 sati. Tada će se obračunati jedna inozemna dnevnica i pola tuzemne dnevnice.

Kada se iznos dnevnice umanjuje? Ako je na putu osigurana besplatna hrana, dnevnica se isplaćuje u visini od 20% pune dnevnice. Isto vrijedi i ako je u cijenu karte za putovanje brodom uračunana hrana. Za pilote i ostalo letačko osoblje, koje na putu u inozemstvu provede manje od osam sati, obračunava se 30% dnevnice.

Popis iznosa dnevnica možete potražiti ovdje.