Prijava zaposlenika

Prijava zaposlenika

Zaposlenika prvo treba prijaviti u mirovinsko, pa potom u zdravstveno. Ako su prijave ispravno popunjene (s potpisima i pečatima), može ih dostaviti bilo radnik, poslodavac, ili treća osoba.

Registrirajte se i pročitajte odgovor