Zatezna kamata od 01/08/2015 iznosi 10,14%

Zatezna kamata od 01/08/2015 iznosi 10,14%

Hrvatska narodna banka 1. kolovoza 2015. objavila je prosječnu kamatnu stopu na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje od 1. studenoga 2014. do 30. travnja 2015. Nova stopa zatezne kamate primjenjuje se od 1. kolovoza do 31. prosinca 2015. a proizlazi iz objave u NN br. 85. od 1. kolovoza 2015. tzv. referentne kamatne stope koju je HNB utvrdila u visini od 5,14%.

Prema tome,

  • za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava sa sadašnjih 15% (7+8)  zatezna kamata smanjuje se na 10,14% tj. 5,14% +5, a
  • za poslovne transakcije između poduzetnika i poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava (kad je osoba javnog prava dužnik) sa sadašnjih 12,14% smanjena je stopa zatezne kamate na 10,14% tj. 5,14% +5,
  • za ostale odnose (prema Zakonu o obveznim odnosima) koji nisu trgovački ugovori i ugovori između trgovaca i osoba javnog prava, npr. kad jedna ili obje strane ugovora nisu trgovci nego npr. građanin ili izvanugovorni odnos kao što je npr. porezno pravni odnos između poreznog dužnika i poreznog tijela, zatezna kamata mijenja se sa sadašnjih 12% na 8,14% tj. 5,14% +3