Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja.

Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima se u smislu Pravilnika smatraju sva potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa.

Podaci o nenaplaćenim potraživanjima dostavljat će se elektroničkim putem (ePorezna) na obrascu OPZ-STAT-1 čiji je sadržaj propisan Pravilnikom. Izvješća će uključivati podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja na dan 31. ožujka (rok dostave 20. svibnja), 30. lipnja (rok dostave 20. kolovoza), 30. rujna (rok dostave 20. studenog) i 31. prosinca tekuće godine (rok dostave 20. veljače sljedeće godine).

Iznimno od navedenog, Pravilnik propisuje da se prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini sastavlja sa stanjem nenaplaćenih potraživanja na 31. prosinca 2015. godine, a dostavlja najkasnije do 20. veljače 2016. godine.