Tromjesečni financijski izvještaj za proračunske organizacije

Tromjesečni financijski izvještaj za proračunske organizacije

Prema uobičajenim postupanjima Ministarstva financije, za proračunske organizacije objavljena je i za razdoblje siječanj – ožujak Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. koja je dostupna ovdje.

Izvor: RRiF