Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

IZAŠAO JE NOVI NATJEČAJ: „PODUZETNIČKI IMPULS“, Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu

 PRVO PROGRAMSKO PODRUČJE: Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.

Planirano je ukupno 8.375.000 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi su:

Za osnovne projektne aktivnosti:

  1. Troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti i ostali troškovi namijenjeni povećanju proizvodnih kapaciteta te ekološki prihvatljivijoj i energetski učinkovitijoj proizvodnji
  2. Troškovi vezani uz nabavu računalne opreme, računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.

Za dodatne projektne aktivnosti:

  1. Troškovi nabave i stavljanja u funkciju opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30KW (proizvodnja topline),
  2. Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom – potrebno priložiti i vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave,
  3. Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete,
  4. Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje,
  5. Troškovi vezani uz zaštitu intelektualnog vlasništva,
  6. Troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima (u slučaju smještaja prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice, trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva (u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)), kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izradu i ažuriranje mrežne stranice i izradu promidžbenog materijala,
  7. Troškovi vezani uz čuvanje djece Podnositelja prijave u većinskom vlasništvu žene (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) u vremenu trajanja projekta.

Za Podnositelje prijava koji su mikro poduzeća intenzitet potporemože dosegnuti do maksimalno 75% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Za Podnositelje prijava koji su mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Prijave se zaprimaju isključivo od 20.07.2015. do 03.08.2015. godine.