Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13), koji je stupio na snagu 01.01.2014., a koji će se primjenjivati tek od 01.01.2015., došlo je do promjena obveza poslodavca prilikom zapošljavanja.
Svi poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Sukladno odredbama Zakona pod osobom s invaliditetom podrazumijevaju se samo osobe koje su kao invalidi registrirani u Registar osoba s invaliditetom i o stupnju svog invaliditeta posjeduju propisano rješenje.

Broj osoba s invalidnošću koje se trebaju zaposliti ovisit će o ukupnom broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljate. Pravilnikom, koji je još u izradi, propisat će se kvotni sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom. Iz čl.10. novog Zakona proizlazi da kvota može biti različita, ali ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca koji je obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ako poslodavac ne ispuni obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, biti će obvezan obračunati i platiti određenu svotu novčane naknade, kao kaznu za nepoštivanje obveze iz Zakona. Osnovica za obračun novčane naknade je 30% od umnoška broja osoba s invalidnošću koje je obveznik bio dužan zaposliti i svote minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi.

Rok za ispunjenje uvjeta je do 01.01.2015., što znači da nam je do kraja tekuće godine dano razdoblje za prilagodbu novom Zakonu. Za poslodavce koji u 2013. nisu bili obveznici posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i 31. prosinca 2013. nemaju više od 20 zaposlenika, neće doći do promjena nakon 1. siječnja 2014.