Osnovice za obračun doprinosa za 2014. godinu

Osnovice za obračun doprinosa za 2014. godinu

U Narodnim novinama broj 157/2013 objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu.

Osnovica je vezana uz prosječnu plaću koja za 2013. godinu iznosi: bruto 7.941,00 kn i neto: 5.507,00 kn.

Naredbom su propisane sljedeće osnovice:

 • Najniža mjesečna osnovica: 2.779,35 kn
 • Najviša mjesečna osnovica: 47.646,00 kn
 • Najviša godišnja osnovica: 571.752,00 kn.

Naredbom su propisane, između ostalih, osnovice za sljedeće kategorije osiguranika:

 • Zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu 7.941,00 kn
 • Samostalna djelatnost obrta 5.161,65 kn
 • Samostalna djelatnost slobodnog zanimanja 8.735,10 kn
 • Član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva 7.941,00 kn
 • Produženo mirovinsko osiguranje 2.779,35 kn
 • Stranac 2.779,35 kn
  mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iznosi   361,32 kn
 • Član obitelji stranca 2.779,35 kn
  mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iznosi   361,32 kn
 • Najniža mjesečna osnovica za poduzetničku plaću 8.735,10 kn