Zakon o poticanju zapošljavanja

Zakon o poticanju zapošljavanja

Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12) stupio je na snagu 31. svibnja 2012. godine. Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancira zapošljavanje novih zaposlenika i to zapošljavanje:

Visina potpore:

Razina obrazovanja sufinancirane osobe Mali i srednji
poslodavci
Veliki poslodavci
Osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja, do 25 godina, prijavljane u evidenciju zaposlenih, potpisan Profesionalni plan 16.287,60 kn 9.772,56 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog obrazovanja, do 25 godina, prijavljane u evidenciju zaposlenih, potpisan Profesionalni plan 25.207,00 kn 15.124,20 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima visokoškolskog obrazovanja, do 29 godina, prijavljane u evidenciju zaposlenih, potpisan Profesionalni plan 31.024,00 kn 18.614,40 k

Trajanje ugovornih obveza: 12 mjeseci.

1. Nezaposlene osobe do 25 godina starosti:

 • najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih,
 • bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja.

2. Nezaposlene osobe iznad 25 godina starosti:

 • najmanje 12 mjeseci u evidenciji nezaposlenih,
 • bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja.

Visina potpore:

Razina obrazovanja sufinancirane osobe Mali i srednji
poslodavci
Veliki poslodavci
Osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja 18.748,32 kn 11.248,92 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog obrazovanja 29.543,80 kn 17.726,30 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima visokoškolskog obrazovanja 36.360,08 kn 21.816,08 kn
Trajanje ugovornih obveza: 12 mjeseci.

1. Nezaposlene osobe iznad 50 godina starosti:

 • najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih,

2. Zaposlene osobe iznad 50 godina starosti kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika, a prethodno su bile zaposlene kod poslodavca najmanje 12 mjeseci.

Visina potpore:

Razina obrazovanja sufinancirane osobe Mali i srednji
poslodavci
Veliki poslodavci
Osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja 18.748,32 kn 11.248,92 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog obrazovanja 29.543,80 kn 17.726,30 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima visokoškolskog obrazovanja 36.360,08 kn 21.816,08 kn

Trajanje ugovornih obveza: 12 mjeseci.

 1. Nezaposlenih hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja,  roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni:
 • najmanje  6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih.
 1. Liječeni ovisnici,  žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja i azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu:
 • koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imaju potpisan Profesionalni plan zapošljavanja,

ili

 • zaposlene osobe koje su u otkaznom roku temeljem viška radnika ili poslovno uvjetovanog otkaza.

Visina potpore:

Razina obrazovanja sufinancirane osobe Mali i srednji poslodavci Veliki poslodavci
Osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja 18.748,32 kn 11.248,92 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog obrazovanja 29.543,80 kn 17.726,30 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima visokoškolskog obrazovanja 36.360,08 kn 21.816,08 k

Trajanje ugovornih obveza: 12 mjeseci.

1. Nezaposlene osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

 • imaju potpisan Profesionalni plan zapošljavanja.

2. Zaposlene osobe koje su u otkaznom roku temeljem viška radnika ili poslovno uvjetovanog otkaza. Visina potpore:

Razina obrazovanja sufinancirane osobe Mali, srednji i veliki poslodavac
Osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja 28.122,48 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog obrazovanja 53.178,84 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima visokoškolskog obrazovanja 81.810,24 kn

Trajanje ugovornih obveza: 12 mjeseci.

Za sve mjere naveden u Zakonu o poticanju zapošljavanja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Upute za provedbu Zakona o poticanju zapošljavanja.
Uputama se razrađuju uvjeti za ostvarivanje prava poslodavca na olakšice pri zapošljavanju nezaposlenih osoba, nadzor nad ispunjavanjem tih uvjeta, način prestanka prava na olakšicu te postupanje nadležnih tijela i razmjena podataka.
Također Uputama se razrađuju uvjeti i način korištenja sredstava za provođenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, praćenje i kontrola provedbe ove mjere te raskid ugovora i povrat isplaćenih sredstava.
Provedbenu uputu možete pročitati ovdje.