Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ukoliko poslodavac skopi ugovor o stručnom osposobljavanju za osobu koju prima neće imati nikakvih troškova. Osobi koja nema radnog iskustva, prijavljena je na burzi 90 dana i sklopi za poslodavcem ugovor o stručnom osposobljavanju država direktno na račun isplaćuje naknadu u iznosu od 1600,00 kuna, a troškove mirovinskog HZZ refundira poslodavcu.

Napomena: Isplata sredstava vrši se jednokratno po potpisu ugovora, a u slučaju povećanja  osnovica za uplatu obveznih doprinosa razliku iznosa za uplatu doprinosa do kraja ugovorenog razdoblja snosi poslodavac.

Poslodavcu se refundira trošak obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja u roku 30 dana od dana potpisa ugovora i dostave instrumenta naplate potraživanja “bjanko zadužnice“.

Sve isplate po ugovorima moraju se izvršiti najkasnije do 15.12. tekuće godine.

Ciljane skupine prema članku 2. Zakona o poticanju zapošljavanja:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,

  • prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana,
  • do godine dana evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira na godine starosti).

Trajanje: 12 mjeseci.

 

2. Osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima,

  • prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana,
  • do godine dana evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira na godine starosti).

Trajanje: 24 mjeseca.

Prema članku 41. Zakona o radu:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 41. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo:

  • prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana,
  • do godine dana evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira na godine starosti).

Trajanje: u najdužem trajanju do 12 mjeseci.

2. Osobe sa završenom srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju zvanja koje prema članku 41. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo:

  • prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana,
  • do godine dana evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira na godine starosti).

Trajanje: u najdužem trajanju do 12 mjeseci.