Udrugama se približava rok za usklađenje „starih“ statuta

Udrugama se približava rok za usklađenje „starih“ statuta

Zakon o udruga (Nar. nov., br. 74/14.) stupio je na snagu 1. listopada 2014.

Udruge koje su postojale toga dana imale su statute donesene na temelju „starog“ zakona. Te udruge se upozorava  da moraju svoje statute uskladiti s odredbama „novog“ Zakona koji je uveo novine u sadržaj statua. Rok usklađenja statuta je 1. listopada 2015.

Ako udruge propuste ovo napraviti, one ne prestaju postojati, ali se izlažu novčanim kaznama pri provođenju inspekcijskog nadzora.