Smanjenje SPOMENIČKE RENTE

Smanjenje SPOMENIČKE RENTE

Vlada Republike Hrvatske u ponedjeljak 14.9.2015. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u privitku), čime se ujednoprovodi Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta, od 23. travnja 2015. godine.

Navedenom se Uredbom smanjuje iznos za obračun spomeničke rente s najviše 7 na najviše 4 kn, koje se plaća mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Uredba i predmetno smanjenje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Osim smanjenja izravne spomeničke rente na iznos od 1 do 4 kune po m2, Uredbom se produljuje i rok važenja odredbe kojom se smanjuje broj obveznika plaćanja  neizravne spomeničke rente propisane člankom 114. a Zakona, i to do 31. prosinca 2016. godine.

(Izravna spomenička renta plaćat će se mjesečno od 1,00 do 4,00 kuna po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline.

Osnovica za obračun neizravne spomeničke rente je ukupni prihod ostvaren obavljanjem Zakonom propisanih gospodarskih i drugih djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a plaća se po stopi od 0,05%.)

Tako će u vremenu do 31. prosinca 2016. godine neizravnu spomeničku rentu plaćati samo fizičke i pravne osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

  • 46.35 Trgovinu na veliko duhanskim proizvodima,
  • 46.45 Trgovinu na veliko parfemima i kozmetikom,
  • 47.26 Trgovinu na malo 3 duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
  • 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),
  • 64.1 Novčarsko posredovanje,
  • 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova, te
  • 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja