Novine u stečaju prema novom Stečajnom zakonu

Novine u stečaju prema novom Stečajnom zakonu

Odredbe novog Stečajnog zakona stupaju na snagu 1.9.2015. i primjenjivati će se na postupke pokrenute nakon tog datuma, izuzev pojedinih odredaba koje će se primjenjivati i na postupke u tijeku. Kao značajnu izmjenu u stečajnim postupcima potrebno je istaknuti kako više neće biti oglasa o stečajnim postupcima u Narodnim novinama, već će se sva pismena dostavljati objavom na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. Još jedna značajna promjena je obveza Fine da podnese prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka, ako pravna osoba u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. Također, bitno je voditi računa i o obveznom korištenju propisanih obrazaca u onim slučajevima kad je to određeno Stečajnim zakonom, a ako podnesak nije podnesen na propisanom obrascu, sud će ga odbaciti kao nedopušten.