Smanjenje predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja već u 2012.

Smanjenje predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja već u 2012.

Portal RRiF je objavio informaciju o pozitivnom rješenju zahtjeva za smanjenjem predujma poreza na dobit već u 2012. U slučaju da poduzetnici imaju namjeru koristiti reinvestirani dobitak za 2012. kao poreznu olakšicu sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. Zakona o porezu na dobit, tada će svota reinvestirane dobiti smanjiti oporezivi dobitak (na red. br. 28. obrasca PD) te će doći do smanjenja porezne obveze poduzetnika za godinu 2012. Da se ne bi plaćao taj porez a već sada postoji temelj za oslobođenje, može se podnijeti Zahtjeva kao u primjeru:

Predmet: Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit

Sukladno čl. 34. st. 2. Zakona o porezu na dobit, molimo Vas da se rješenjem izmijeni visina mjesečnih predujmova poreza na dobit.
Naime, sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. te čl. 5. Zakona o porezu na dobit, koristiti će se porezna olakšica za reinvestirani dobitak, te samim time neće biti obveze po godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2012.
Međutim, kako je društvo u poslovnoj godini 2011. ostvarilo dobit, te samim time ima i obvezu uplate predujmova poreza na dobit, molimo vas da se to rješenjem izmjeni.
Naglašavamo kako plaćanje predujmova predstavlja znatno opterećenje u samom poslovanju, dok u konačnici neće postojati porezna obveza, te se imobiliziranjem tih novčanih sredstava otežava razvoj samog društva.
Isto tako, sukladno Zakonu, uz završnu prijavu poreza na dobit za 2012. dostaviti će se i ostali dokumenti, dakle dokaz o upisu kapitala u sudski registar, Odluku o uporabi dobitka, te pregled stanja kapitala i pričuva.”

Uz ovakav Zahtjev treba dostaviti i temeljne financijske izvještaje (bilancu i RDG) za proteklo razdoblje tekuće poslovne godine, bruto bilancu i PD obrazac.

Bruto bilancu se dostavlja kako bi Porezna uprava mogla obaviti uvid, te usporediti promete s već predanim PDV obrascima. U PD obrascu je vidljiva kalkulacija nove porezne obveze nakon povećanja i smanjenja računovodstvene dobiti. Nakon primitka navedene dokumentacije i obavljenog uvida Porezna uprava će rješenjem uvažiti ili odbiti zahtjev poreznog obveznika.

Napomena:
Porezna Uprava je već postupala temeljem prikazanog Zahtjeva za smanjenjem predujmova zbog korištenja reinvestirane dobiti, te u praksi postoje Rješenja o smanjenju predujma temeljem takvog Zahtjeva.