Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Čepin

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Čepin

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% umjesto dosadašnjih 0%, a obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Čepin, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. listopada 2012.