Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću uvodi se u naše zakonodavstvo

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću uvodi se u naše zakonodavstvo

Predloženim najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koje su u saborskoj proceduri radi usvajanja, između ostalog, u naš se pravni sustav uvodi institut nazvan jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (oznaka: j.d.o.o.).

Specifičnost tog društva jest u tome da najniža svota temeljnog kapitala toga društva je samo 10,00 HRK, a najniža je nominalna svota poslovnog udjela 1 HRK, s time da se ulozi za preuzete poslovne udjele uplaćuju samo u novcu. Osim usklađenja prava trgovačkih društava s pravom Europske unije, prema riječima zakonodavca, svrha uvođenja j.d.o.o. u naše zakonodavstvo, između ostalog, leži u olakšanju ulaska u poduzetnički pothvat i sprječavanje obavljanja neregistrirane djelatnosti. Osnivači takvih društava imat će obvezu da 25% od ostvarenog čistog dobitka rasporede u pričuve kapitala.