Stručna sprema i zapošljavanje ugostitelja – usklađenje do 2017.

Stručna sprema i zapošljavanje ugostitelja – usklađenje do 2017.

Ugostitelji moraju imati stručnu spremu, stručnu osposobljenost ili majstorski ispit da bi mogli pružati ugostiteljske usluge. Tako propisuje novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 85/15). Iako je zakon već stupio na snagu (9. VIII.), za usklađenje obrazovnog stupnja ugostitelja ostavljen je rok od 2 godine. U tom roku će ugostiteljski poduzetnici morati riješiti pitanje odgovarajuće stručne spreme, ako je njegovi zaposlenici ili on sam nema, ili pak zaposliti osobu koja ispunjava zakonske uvjete stručne osposobljenosti.