Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EFRR-a za MSP

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EFRR-a za MSP

Krajem prosinca raspisan je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP)”. To je prvi natječaj temeljem kojeg će hrvatska mala i srednja poduzeća moći ostvariti pristup bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a traje do 21. veljače.

Ukupno dostupna EU sredstva: 34 mil. EUR, od čega je:

  • 50% sredstava namijenjeno za MSP (za projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća),
  • 50% sredstava namijenjeno je za projekte iz turizma (ulaganje u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa).

Maksimalni iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova po projektu je :

  • 50% za srednja, 60% za mala i mikro poduzeća Bespovratna potpora po projektu: 0,5 – 3,5mil.EUR

Potencijalni korisnici:

  • poslovni subjekti u privatnom vlasništvu (pravne i fizičke osobe) koji udovoljavaju kriterijima za malo i srednje poduzetništvo, registrirani su u Hrvatskoj te posluju u sektorima prihvatljivim za sudjelovanje u programu

Kriteriji prihvatljivosti:

  • Projekt je potpuno spreman za provedbu
  • Razdoblje provedbe projekta najviše 28 mjeseci, odnosno mora završiti do 30.06.2016. godine
  • Aktivnosti moraju biti provedene u RH

Više o natječaju.