Odluka o financiranju HGK u 2014

Odluka o financiranju HGK u 2014

Članice Komore plaćaju članarinu ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 7.500.000,00 kn

– ukupni prihodi 15.000.000,00 kn

– broj zaposlenih 50.

Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 30.000.000,00 kn

– ukupni prihodi 59.000.000,00 kn

– broj zaposlenih 250

Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

– Prvu grupu članica          42,00 kn

– Drugu grupu članica   1.083,00 kn

– Treću grupu članica   3.973,00 kn