Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva s osvrtom na poreznu prijavu

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva s osvrtom na poreznu prijavu

  • Fizičke osobe koje ostvaruju dividende ili udjele u dobitku iz inozemstva obvezne su u roku od 8 dana platiti porez na dohodak po stopi od 12% uvećanoj za prirez ako ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.
  • Ako je ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uređeno da zemlja isplatitelja ima pravo oporezivanja po određenoj stopi te iskoristi tu mogućnoost, tada osoba nije obvezna obračunati porez i prirez u roku od 8 dana, ali je obvezna predati poreznu prijavu. U tom je slučaju obvezna u poreznoj prijavi iskazati samo dohodak iz inozemstva i plaću ili mirovinu.
  • S obzirom na to da se obračun poreza po poreznoj prijavi obavlja progresivno, može se dogoditi da porezna obveza utvrđena po godišnjoj poreznoj prijavi bude veća u odnosu na porez koji bi se platio u roku od 8 dana od primitka novca na račun
  • Da bi porezni obveznik platio porez na način koji je za njega najpovoljniji, treba prilikom primitka dividende iz inozemstva ocijeniti što je za njih povoljnije.