Službena putovanja, terenski rad i izvješćivanje na Obrascu JOPPD

Službena putovanja, terenski rad i izvješćivanje na Obrascu JOPPD

Od 24.12.2015. na snazi su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 137/15) kojima su propisane novosti u svezi sa službenim putovanjem, terenskim radom i načinom izvješćivanja u Obrascu JOPPD.

Rok trajanja službenog puta

Službeno putovanje može trajati do 30 dana neprekidno.

Umanjen iznos tuzemne dnevnice zbog osigurane prehrane

Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice u tuzemstvu koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak ili večera).

Umanjen iznos terenskog dodatka u zemlji i inozemstvu zbog osigurane prehrane

Također, ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka u zemlji i inozemstvu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

O čemu se (ne)izvješćuje u Obrascu JOPPD?

U Obrascu JOPPD, od navedenog datuma, izvješćuje se samo o isplatama dnevnica u novcu (šifra 17) i/ili naknadi za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (šifra 18), a ne izvješćuje se o naknadi troškova noćenja i prijevoza (npr. o plaćenim prijevoznim kartama, cestarini, mostarini, tunelarini i sl.) zato što je brisana (ukinuta) šifra 39 u Prilogu 4.

I kod neprofitnih organizacija, u Obrascu JOPPD, od navedenog datuma, izvješćuje se samo o isplatama dnevnica u novcu i/ili naknadi za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (šifra 52), a ne izvješćuje se o troškovima noćenja i prijevoza zato što je ukinuta šifra 53 u Prilogu 4.

Rok podnošenja Obrasca JOPPD

Za neoporezive primitke Obrazac JOPPD se podnosi najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu za primitak isplaćen u prethodnom mjesecu. Međutim, za sve neoporezive primitke koji su isplaćeni u mjesecu prosincu prethodne godine (2015.), Obrazac JOPPD dostavlja se najkasnije do 15.1.2016., s tim da je u tom obrascu potrebno navesti kao dan podnošenja 31.12.2015. te 15365 kao oznaku izvješća.

Izvor: teb.hr