Ograničenje od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenje od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine, te o objavljenoj minimalnoj plaći u RH za tekuću godinu.

1. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2015. iznosila je 5.693 kune (Nar. nov., br. 121/15). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate svih tražbina koje nisu porezni dug. S obzirom na čl. 173. st. 3. Ovršnog zakona u kojem je propisano da se tako utvrđeni iznos primjenjuje u idućoj godini, to znači da se ovo ograničenje primjenjuje na svaku isplatu plaće u 2016. pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2015. koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2016. godine.

Ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 5.693 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 3.795,33 kn (2/3 od 5.693). Stoga, ako radnik primjerice ima neto plaću 8.000 kn, njemu se mora isplatiti 3.795,33 kn, dok je iznos od 4.204,67 kn raspoloživ za ovrhu.

Ako je neto plaća radnika manja od 5.693 kn, od ovrhe je izuzet iznos od  2/3 neto plaće radnika-ovršenika. Stoga, ako radnik primjerice ima neto plaću 4.500 kn, njemu se mora isplatiti iznos od 3.000 kn (2/3 njegove plaće), dok je 1.500 kn (1/3 njegove plaće) raspoloživo za ovrhu.

Napomena: ova ograničenja nisu primjenjiva na ovrhu zbog zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, već se radi naplate tih tražbina primjenjuju drugačija ograničenja, nepovoljnija za radnika.

2. Visina minimalne plaće u 2016. utvrđena je u bruto iznosu od 3.120,00 kuna (Nar. nov., br. 140/15). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate poreznog duga što znači da je plaća u tom dijelu zaštićena od ovrhe.

Izvor: teb.hr