Propisane su kvote udjela zaposlenih osoba s invaliditetom ovisno o djelatnosti poslodavca

Propisane su kvote udjela zaposlenih osoba s invaliditetom ovisno o djelatnosti poslodavca

Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 44/14.) koji stupa na snagu 15. travnja 2014. godine propisane su postotne kvote obveznog udjela zaposlenih osoba s invaliditetom,  ovisno o djelatnosti poslodavca prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Poslodavci s 20 i više zaposlenih dužni su zaposliti 2%, 3% odnosno 6% invalidnih osoba, a za poslodavce s manje od 50 radnika taj se postotak umanjuje za jedan postotni poen, ali ne može biti niži od 2%. Posljedice neispunjavanja propisane kvote nastupaju 1. siječnja 2015. u obliku obveze plaćanja mjesečne novčane naknade za svakog nedostajućeg invalida. Pravilnikom su propisane mogućnosti zamjene propisane kvote sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa samozaposlenim osobama s invaliditetom, primanjem invalidnih učenika na praksu, sklapanjem ugovora o djelu s redovitim studentom koji je invalidna osoba i dr.