Proširena primjena mjere HZZ-a stalni sezonac na sve djelatnosti

Proširena primjena mjere HZZ-a stalni sezonac na sve djelatnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje je izmijenio mjeru za zapošljavanje STALNI SEZONAC na način da je proširena ciljna skupina poslodavaca i

sada ovu mjeru mogu koristiti sve djelatnosti čije poslovanje uvjetuje zapošljavanje sezonskog karaktera.

Definicija sezonskog radnika:

Stalni sezonac je osoba koja je kontinuirano u radu provela najmanje 6 mjeseci kod jednog poslodavca (godišnji se koristi nakon ovog razdoblja, tj. vrijeme kada osoba ne radi je manje od 6 mjeseci) i koji će:

  • kod poslodavca raditi najmanje 3 ciklusa rada (sezone), ili
  • je prethodno radio taj period bez obzira je li imao status stalnog sezonca.

 Definicija sezonskog rada:

Sezonski rad je rad koji se odvija kontinuirano u određenom dijelu godine na istim ili sličnim poslovima.

 Trošak Zavoda:

  • 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeći period u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja,
  • u prva 3 mjeseca 100% minimalne plaće radnika, a u preostalom razdoblju 50% minimalne plaće, a sveukupno najduže 6 mjeseci

Trošak poslodavca:

  • 50% troška produženog osiguranja za druga 3 mjeseca rada

Prikaz troška:

Radnik za vrijeme produženog osiguranja dobiva u prva 3 mjeseca iznos 100% minimalne plaće tj. 2.984,78 kn, a u slijedeća 3 mjeseca 50% minimalne plaće što iznosi 1.492,39 kn.

Trošak mjesečnog iznosa do 3 mjeseca

Trošak mjesečnog iznosa od 3. – do 6. mjeseca

Ukupni trošak za radnika koji ne radi 3 mjeseca

Ukupni trošak za radnika koji ne radi 4 mjeseca

Ukupni trošak za radnika koji ne radi 5 mjeseca

Ukupni trošak za radnika koji ne radi 6 mjeseca

Produženo osiguranje

Trošak Zavoda

550,69

275,35

1.652,07

1.927,42

2.202,77

2.478,12

Trošak poslodavca

0

275,35

0,00

275,35

550,70

826,05

Naknada radniku

(100% ili 50% od 2.984,78)

Trošak Zavoda

2.984,78

1.492,39

8.954,34

10.446,73

11.939,12

13.431,51

Trošak poslodavca

0

0

0

0

0

0

Ukupno trošak poslodavca

0

275,35

550,7

826,05

Ukupno trošak Zavoda

10.606,41

12.374,15

14.141,89

15.909,63