Izuzeće od ovrhe naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Izuzeće od ovrhe naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Zakonom o obveznom zdravstvenom  osiguranju koji je stupio na snagu  1.7.2013. godine, propisano je u članku 36. da su novčane naknade za vrijeme bolovanja u potpunosti izuzete od ovrhe, odnosno da se ukupna svota naknade za vrijeme bolovanja treba uplatiti na zaštićeni račun.

  • Cijela svota naknade za bolovanje, bez obzira na čiji se teret isplaćuje (na teret poslodavca ili HZZO-a), uplaćuje se na poseban (zaštićeni) račun radnika, odnosno izuzeta je od ovrhe.
  • Ako se naknada isplaćuje na teret HZZO-a, dio neto-svote naknade za bolovanje koju poslodavac isplaćuje radniku i koju će potraživati od HZZO- a treba uplatiti na zaštićeni račun.
  • Kada se naknada za bolovanje isplaćuje na teret poslodavca, riječ je o bruto-svoti naknade koja podliježe plaćanju svih obveza, doprinosa iz plaće i na plaću, poreza na dohodak i prireza, a poslodavac treba na zaštićeni račun isplatiti samo neto-naknadu za bolovanje. Da bi izračunao neto naknadu za bolovanje, poslodavac treba razdvojiti ukupan neto koji se sastoji od neto-plaće i neto-naknade za bolovanje na dva, tri ili više dijelova ovisno u kojem se vremenskom razdoblju ostvarilo bolovanje. Obračun poreza na dohodak treba obaviti kumulativno (prema vremenskom slijedu isplate), odnosno svaka kombinacija (plaća – bolovanje – plaća ili bolovanje – plaća itd.) isplate plaće i naknade za bolovanje mora se prema vremenskom slijedu događaja oporezivati prema poreznom razredu i stopi koji slijede nakon prethodne isplate.

To vrijedi za sve naknade za bolovanje bez obzira da li je bolovanje trajalo jedan dan ili tri godine, poslodavac u svakom slučaju mora  naknadu izuzeti od ovrhe odnosno kredita.