Prirez porezu na dohodak za Grad Otočac

Prirez porezu na dohodak za Grad Otočac

Grad Otočac donio je odluku o promjeni poreza i prireza na dohodak sa dosadašnjih 5% na 9%. Odluka se primjenjuje od 15.05.2012.