Odluka o općinskom prirezu poreza na dohodak Općine Perušić

Odluka o općinskom prirezu poreza na dohodak Općine Perušić

U Nar. nov., br. 5 od 15. siječnja 2014. objavljena je Odluka o općinskom prirezu poreza na dohodak Općine PerušićOvom se Odlukom utvrđuju obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Općine Perušić. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. veljače 2014. godine.