Nova stopa zakonske zatezne kamate

Nova stopa zakonske zatezne kamate

Stopa zakonske zatezne kamate koja se obračunava kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika (kao i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze):
– do 30. lipnja 2013., odnosno, zaključno sa 29. lipnja 2013. (do stupanja na snagu izmjena i dopuna ZFPPN-a) bila je 15%.
– od 30. lipnja do 31. prosinca 2013., stopa zakonske zatezne kamate (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile 30. lipnja 2013.i nadalje) bila je 12,40% (5,40 – 1 + 8)
– od 1. siječnja 2014. zakonska zatezna kamata (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.) je 12,35% (5,35 – 1 + 8).

Za isporuke robe ili usluge koje su nastupile prije 30. lipnja 2013. (zaključno s 29. lipnja) i dalje vrijedi stopa od 15%, odnosno stopa utvrđena primjenom “eskontne stope” HNB-a (primjena odredbi ZOO-a), a ne stopa utvrđena primjenom prosječne kamatne stope i referentne stope (ne primjenjuju se odredbe ZFPPN), budući je eskontna stopa i dalje 7%.