Odluka o izmjeni odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

Odluka o izmjeni odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

U Narodnim novinama br. 20/14 od 14. veljače 2014. objavljena je Odluka o izmjeni odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (u nastavku: Odluka). Odluka stupa na snagu 22. veljače 2014., a primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Odlukom se mijenja članak 2. Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (Nar. nov., br. 35/12), te se počevši od 1. srpnja 2014. prirez porezu na dohodak na području Grada Zadra plaća po stopi od 10% umjesto dosadašnjih 12%.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Zadra i uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak HR1110010051752012002.